AproHorea

ANUNTURI

SOCIETATEA ARE DE INCHIRIAT UN SPATIU DE 160MP-DEPOZIT

Avind in vedere dispozitiile OUG nr.62/07.05.2020 aparuta dupa publicarea Convocatorului,va facem cunoscut faptul ca in cadrul sedintei A.G.O.A. din data de 28.05.2020 actionarii societatii pot vota pct.de pe ordinea de zi prin:scrisoare recomandata,servicii de posta sau curier ori prin scrisoare transmisa pe cale electronica,avind incorporata,atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa,astfel incit votul sa fie primit de societate pana la data tinerii sedintei.